Prawo odstąpienia od umowy

------- Instrukcje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy -------

Skórki wspinaczkowe Tirol Wiesengasse 19b 6020 Innsbruck Austria office@climbing-skins.tirol 43 6767206700 

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 30 trzydziestu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.t.

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumenci mają czternastodniowy okres wypłaty.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o Climbing Skins Tirol, Wiesengasse 19b, 6020 Innsbruck, Austria, office@climbing-skins.tirol, telefon: 43 676 7206700 za pomocą wyraźnego oświadczenia, np. B. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. ist.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy mamy wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa. do spłaty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.t.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towaru. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

    Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy następujących umów:
  • Umowy na dostawę towarów zapieczętowanych, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli po dostarczeniu usunięto ich zamknięcie.

Wysyłka zwrotna
Musisz niezwłocznie zwrócić lub przekazać towar, aw każdym razie nie później niż trzydzieści dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy na adres:


Skórki wspinaczkowe Tirol
Wiesengasse 19b
6020 Innsbruck
Austria
------- Koniec unieważnienia -------