Prywatność

Ochrona danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych napisaliśmy w wersji 19.07.2018-211068084 w celu wyjaśnienia zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 oraz ustawy o ochronie danych DSG, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób wykorzystujemy dane i jakie masz wybory jako osoby odwiedzające tę stronę .haben.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych RODO, TKG 2003. Niniejsza deklaracja o ochronie danych zawiera informacje o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i przetwarzania Państwa danych.n.
My, NAKED GmbH, odpowiadamy za przetwarzanie danych w zakresie przepisów o ochronie danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pisemnie: support@nakedoptics.net

Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych

W ramach Twojego zamówienia, subskrypcji newslettera lub wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy i przetwarzamy określone dane osobowe dotyczące Ciebie. Rodzaj, zakres i cele tego przetwarzania danych opisano poniżej.

Zamówienie
W ramach Twojego zamówienia przetwarzamy podane przez Ciebie dane: imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, wiek, nazwa użytkownika i hasło.

Dane wymagane do realizacji płatności w ramach karty kredytowej, przelewu natychmiastowego i / lub metody płatności iDeal zostaną przesłane do naszego partnera płatniczego STRIPE(www.stripe.com) lub zostaniesz przekierowany na stronę naszego partnera płatniczego STRIPE, jeśli wybierzesz wyżej wymienione metody płatności. Nasz partner płatniczy szyfruje dane Twojej karty kredytowej za pomocą SSL co najmniej 128 bitów podczas transmisji danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez naszego partnera płatniczego można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych naszego partnera płatniczego pod adresemer https://stripe.com/at/privacy.

Podane przez Ciebie dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia i realizacji umowy między Tobą a nami. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po pełnym przetworzeniu umowy i zapłaceniu pełnej ceny zakupu, Twoje dane będą archiwizowane i usuwane po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych. W przypadku przerwania procesu zakupu bez zawarcia umowy, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte. Twoje dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim lub w inny sposób ujawniane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w celu realizacji umowy lub rozliczenia lub jeśli wyrazisz na to wcześniejszą zgodę. Przykładowo, w ramach realizacji zamówienia usługodawcy, z których korzystamy, otrzymują np. Firmy spedycyjne, logistycy, dostawcy usług płatniczych dostarczają danych niezbędnych do realizacji zamówienia i zamówienia. Jednak w przypadku przepisu prawnego, oficjalnego nakazu lub oficjalnego dochodzenia jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępnienia organowi odpowiednich danych.n.Automatyczne przechowywanie danych

Kiedy odwiedzasz strony internetowe w tych dniach, pewne informacje są automatycznie tworzone i przechowywane, w tym na tej stronie. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową w obecnym stanie, nasz serwer sieciowy, na którym ta witryna jest przechowywana, automatycznie zapisuje takie dane, jak adres URL odwiedzanej witryny, wersja przeglądarki i przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL poprzednio odwiedzanej strony, adres URL strony odsyłającej, nazwa hosta oraz adres IP urządzenia, z którego uzyskiwany jest dostęp, data i godzina w plikach plików dziennika serwera WWW. Z reguły pliki dziennika serwera WWW są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych, ale nie możemy wykluczyć, że dane te będą przeglądane w przypadku niezgodnego z prawem zachowania.en werden.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodność z prawem przetwarzania, podstawą prawną jest uzasadniony interes w umożliwieniu bezbłędnego działania tej strony internetowej poprzez zapisywanie plików dziennika serwera WWW.n.

 

Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe, które przekazujesz nam elektronicznie na tej stronie internetowej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres lub inne dane osobowe w kontekście przesyłania formularza lub komentarzy na blogu, są przez nas zapisywane wraz z czasem i adresem IP Adres jest używany tylko w określonym celu, bezpiecznie przechowywany i nie jest przekazywany osobom trzecim. Dlatego wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie do komunikacji z tymi odwiedzającymi, którzy wyraźnie proszą o kontakt oraz do przetwarzania usług i produktów oferowanych na tej stronie. Nie przekazujemy dalej Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, ale nie możemy wykluczyć, że dane te będą przeglądane w przypadku nielegalnego zachowania. Jeśli prześlesz nam dane osobowe pocztą elektroniczną poza tą witryną, nie możemy zagwarantować bezpiecznej transmisji i ochrony Twoich danych. Zalecamy, aby nigdy nie przesyłać poufnych danych niezaszyfrowanych pocztą elektroniczną.n.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO zgodność z prawem przetwarzania, podstawą prawną jest wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie wprowadzonych przez Ciebie danych. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę, wystarczy nieformalny e-mail, nasze dane kontaktowe znajdziesz w stopce.um.

 

Prawa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
Zgodnie z postanowieniami RODO i austriackiej ustawy o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:u:

  • Prawo do sprostowania art.16 RODOO)
  • Prawo do usunięcia danych Prawo do bycia zapomnianym Artykuł 17 RODODSGVO)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Artykuł 18 RODOO)
  • Prawo do powiadomienia Obowiązek powiadomienia w związku z poprawieniem lub usunięciem danych osobowych lub ograniczeniem przetwarzania Art.19 RODOVO)
  • Prawo do przenoszenia danych Artykuł 20 RODOO)
  • Prawo do sprzeciwu Artykuł 21 RODOO)

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, art.22 RODO. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały w jakikolwiek inny sposób naruszone, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest organ ochrony danych w Austrii, którego stronę internetową można znaleźć pod adresemnter https://www.dsb.gv.at/ Odnaleźć.

 

Szyfrowanie TLS za pomocą https
Używamy https do bezpiecznego przesyłania danych w Internecie.Ochrona danych poprzez projektowanie technologii, art. 25 ust. 1 RODO. Stosując TLS Transport Layer Security, protokół szyfrowania do bezpiecznej transmisji danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych. Korzystanie z tej ochrony transmisji danych można rozpoznać po małym symbolu kłódki w lewym górnym rogu przeglądarki i zastosowaniu schematu https zamiast http jako części naszego adresu internetowego.resse.

 

Ciasteczka
Nasza strona korzysta z plików cookie HTTP w celu zapisania danych dotyczących użytkownika. Cookie to krótki pakiet danych, który jest wymieniany między przeglądarką internetową a serwerem WWW, ale jest dla nich zupełnie bez znaczenia i tylko dla aplikacji internetowej, np. B. sklep internetowy nabiera znaczenia, na przykład zawartości wirtualnego koszyka. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: pliki cookie pierwszej kategorii są tworzone przez naszą witrynę internetową, pliki cookie stron trzecich są tworzone przez inne witryny internetowe, np. B. Utworzono Google Analytics. Rozróżnia się trzy kategorie plików cookie: pliki cookie absolutnie niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji witryny, pliki cookie funkcjonalne zapewniające działanie witryny oraz pliki cookie ukierunkowane w celu poprawy komfortu użytkowania. Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.n.

 

Zobacz ustawienia plików cookie i usuń pliki cookie
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie pliki cookies zostały zapisane w Twojej przeglądarce, zmienić ustawienia plików cookies lub usunąć pliki cookies, możesz to znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki:

Jeśli nie chcesz, aby dane były zapisywane w plikach cookie, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie i zezwalasz na to tylko w indywidualnych przypadkach. Możesz usunąć pliki cookie, które są już na Twoim komputerze lub dezaktywować pliki cookie w dowolnym momencie. Procedura jest różna w zależności od przeglądarki, najlepiej poszukać instrukcji w Google pod hasłem Delete cookies Chrome lub dezaktywować cookies Chrome w przypadku przeglądarki Chrome lub zamienić słowo Chrome na nazwę swojej przeglądarki, np. B. Edge, Firefox, Safari. Jeśli generalnie nie zgadzasz się na używanie plików cookie, tj. dezaktywując je za pomocą ustawień przeglądarki, niektóre funkcje i strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.ieren.

 

Biuletyn

Jeśli zarejestrujesz się do naszego newslettera i tym samym wyrazisz zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu wysyłania naszego biuletynu. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wypisania się z newslettera lub do czasu cofnięcia zgody. Możesz cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z otrzymywania biuletynu w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji na końcu każdego biuletynu lub powiadamiając nas w innej formie.n.

 

Polityka prywatności Google Fonts
Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google firmy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z Google Fonts odbywa się bez uwierzytelniania i żadne pliki cookie nie są wysyłane do Google Fonts API. Jeśli masz konto Google, żadne dane z Twojego konta Google nie będą przekazywane do Google podczas korzystania z Google Fonts. Google rejestruje tylko użycie CSS i używanych czcionek i bezpiecznie przechowuje te dane. Więcej informacji na temat tych i innych pytań można znaleźć pod adresemuf https://developers.google.com/fonts/faq. Możesz zobaczyć, jakie dane zbiera Google i do czego te dane są wykorzystywane https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ zaznajomić się.

 

Polityka prywatności Google Analytics
Na tej stronie korzystamy z Google Analytics firmy Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA w celu statystycznej oceny danych odwiedzających. W tym celu Google Analytics wykorzystuje ukierunkowane pliki cookie.s.

 

Pliki cookie Google Analytics

  • _ga, termin ważności: 2 lata, zastosowanie: zróżnicowanie odwiedzających witrynę, przykładowa wartość: GA1.2.1326744211.152211068084
  • _gid, termin ważności: 24 godziny, przeznaczenie: zróżnicowanie odwiedzających witrynę, przykładowa wartość: GA1.2.1687193234.152211068084
  • _gat_gtag_UA_ & lt; property-id & gt;, czas wygaśnięcia: 1 minuta, użycie: służy do ograniczania szybkości żądań. Jeśli usługa Google Analytics jest udostępniana za pośrednictwem Menedżera tagów Google, ten plik cookie nosi nazwę _dc_gtm_ & lt; property-id & gt ;. Przykładowe wartości: 1

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych, zobacz http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245hldede.

 

Pseudonimizacja
Naszym celem w rozumieniu RODO jest ulepszanie naszej oferty i naszej strony internetowej. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkownika są pseudonimizowane. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych 96 Abs 3 TKG, a także Art. 6 EU-DSGVO Abs 1 lit. Zgoda i / lub uzasadniony interes DSGVO.SGVO.

 

Dezaktywacja zbierania danych przez Google Analytics
Korzystając z dodatku do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics JavaScript ga.js, analytics.js, dc.js, odwiedzający witrynę mogą uniemożliwić Google Analytics wykorzystanie ich danych. Możesz uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:n: https://tools.google.com/dlpage/gaoptouthldede

 

Dodatek Google Analytics do przetwarzania danych
Zawarliśmy bezpośrednią umowę klienta z Google na korzystanie z Google Analytics, akceptując uzupełnienie o przetwarzaniu danych w Google Analytics. Więcej o przetwarzaniu danych w Google Analytics można dowiedzieć się tutaj:r: https://support.google.com/analytics/answer/3379636hlde&utm_idad=ad

 

Anonimizacja adresu IP w Google Analytics
Na tej stronie internetowej wdrożyliśmy anonimizację adresu IP w Google Analytics. Ta funkcja została opracowana przez Google, aby ta strona internetowa była zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zaleceniami lokalnych organów ochrony danych, jeśli zabraniają one przechowywania pełnego adresu IP. Anonimizacja lub maskowanie adresu IP ma miejsce, gdy tylko adresy IP dotrą do sieci zbierania danych Google Analytics i zanim dane zostaną zapisane lub przetworzone. Więcej informacji na temat anonimizacji adresów IP można znaleźć pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/2763052hldede.

 

Raporty Google Analytics dotyczące danych demograficznych i zainteresowań
Włączyliśmy funkcje raportów reklamowych w Google Analytics. Raporty danych demograficznych i zainteresowań obejmują wiek, płeć i zainteresowania. Dzięki temu możemy uzyskać lepszy obraz naszych użytkowników bez możliwości przypisywania tych danych poszczególnym osobom. Więcej informacji na temat funkcji reklamowych można znaleźć pod adresemuf https://support.google.com/analytics/answer/3450482hlde_AT&utm_idad=ad. Możesz korzystać z działań i informacji swojego konta Google w ustawieniach reklamuf https://adssettings.google.com/authenticated kończyć z polem wyboru.

 

Polityka prywatności Google reCAPTCHA
Używamy Google reCAPTCHA firmy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, aby zapobiegać spamowi. Podstawą prawną jej wykorzystania jest art. 6 ust. 1 legalności przetwarzania, ponieważ istnieje uzasadniony interes w ochronie tej strony internetowej przed botami i spamem. reCAPTCHA to bezpłatna usługa, która chroni strony internetowe przed spamem i nadużyciami. Wykorzystuje zaawansowane techniki analizy ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów. Dzięki nowemu interfejsowi API znaczna liczba prawidłowych użytkowników-ludzi przejdzie wyzwanie reCAPTCHA bez konieczności rozwiązywania CAPTCHA. Używamy reCAPTCHA do zabezpieczania formularzy. Korzystając z reCAPTCHA, dane są przekazywane do Google, z którego korzysta Google w celu ustalenia, czy odwiedzający jest osobą, czy spambotem. Możesz zobaczyć, jakie dane zbiera Google i do czego te dane są wykorzystywane Sie auf https://policies.google.com/privacyhlde-ATAT zaznajomić się. Warunki korzystania z usług i produktów Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/termshlde-ATAT zaznajomić się.

 

Osadzone elementy mediów społecznościowych Oświadczenie o ochronie danych
Na naszej stronie integrujemy elementy serwisów społecznościowych w celu wyświetlania obrazów, filmów i tekstów. Kiedy odwiedzasz strony, które wyświetlają te elementy, dane są przesyłane z Twojej przeglądarki do odpowiedniego serwisu społecznościowego i tam przechowywane. Nie mamy dostępu do tych danych. Poniższe linki prowadzą do stron odpowiednich serwisów społecznościowych, na których wyjaśniono, w jaki sposób postępują z Twoimi danymi:

 

Polityka prywatności Facebooka
Na tej stronie korzystamy z funkcji Facebooka, sieci mediów społecznościowych firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Możesz uzyskać dostęp do funkcji, które Facebook udostępnia wtyczki społecznościoweuf https://developers.facebook.com/docs/plugins/ zaznajomić się. Odwiedzając naszą stronę internetową, informacje mogą być przesyłane do Facebooka. Jeśli masz konto na Facebooku, Facebook może przypisać te dane do Twojego konta osobistego. Jeśli tego nie chcesz, wyloguj się z Facebooka. Wytyczne dotyczące ochrony danych, jakie informacje gromadzi Facebook i jak z nich korzystasz, można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy.php.

 

Polityka prywatności YouTube
Na tej stronie korzystamy z usługi wideo YouTube firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy odwiedzasz strony w naszej witrynie, które zawierają zintegrowane filmy z YouTube, dane są przesyłane do YouTube, przechowywane i oceniane. Jeśli masz konto YouTube i jesteś zalogowany, dane te zostaną przypisane do Twojego konta osobistego i przechowywanych na nim danych. Możesz zobaczyć, jakie dane zbiera Google i do czego te dane są wykorzystywane https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ zaznajomić się.

 

Polityka prywatności serwisu Instagram
Na naszej stronie korzystamy z funkcji sieci społecznościowej Instagram firmy Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Dzięki funkcjom osadzania treści z Instagrama możemy wyświetlać zdjęcia i filmy. Wywołując strony, które używają takich funkcji, adres IP danych, dane przeglądarki, data, godzina i pliki cookie są przesyłane do Instagram, przechowywane i oceniane. Jeśli posiadasz konto na Instagramie i jesteś zalogowany, dane te zostaną przypisane do Twojego konta osobistego i danych na nim przechowywanych. Wytyczne dotyczące ochrony danych, jakie informacje gromadzi Instagram i jak je wykorzystują, można znaleźć pod adresem auf https://help.instagram.com/519522125107875.

 

Polityka prywatności Pinteresta
Na naszej stronie używamy przycisków i widżetów z sieci mediów społecznościowych Pinterest, firmy Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Wywołując strony, które używają takich funkcji, danych, adresu IP, danych przeglądarki, daty i godziny, pliki cookie są przesyłane do Pinteresta, przechowywane i oceniane. Wskazówki dotyczące ochrony danych, jakie informacje zbiera Pinterest i jak je wykorzystuje, można znaleźć na stronief https://www.teads.com/privacy-policy/.

 

Polityka prywatności Teads
Na naszej stronie używamy przycisków i widżetów firmy reklamowej Teads, 5, rue de la Boucherie L-1247 Luxembourg. W przypadku wywołania stron korzystających z takich funkcji, adresu IP danych, danych przeglądarki, daty i godziny, pliki cookie są przesyłane do Teads, przechowywane i oceniane. Polityka prywatności, jakie informacje gromadzi Teads i jak je wykorzystują, znajduje się na stronief https://www.teads.com/privacy-policy/.

 

Oświadczenie o ochronie danych Facebook-Pixel
Na tej stronie używamy piksela Facebooka z Facebooka, sieci mediów społecznościowych obsługiwanej przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Kod zaimplementowany na tej stronie może oceniać zachowanie odwiedzających, którzy przybyli do tej witryny z reklamy na Facebooku. Można to wykorzystać do ulepszenia reklam na Facebooku, a dane te są rejestrowane i przechowywane przez Facebooka. Zebrane dane nie mogą być przez nas przeglądane, ale mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście reklamy. Użycie kodu piksela Facebooka powoduje również ustawienie plików cookie. Za pomocą piksela Facebooka wizyta na tej stronie jest przekazywana do Facebooka, aby odwiedzający Facebooka mogli zobaczyć odpowiednie reklamy. Jeśli masz konto na Facebooku i jesteś zalogowany, Twoja wizyta na tej stronie zostanie przypisana do Twojego konta użytkownika na Facebooku. Możesz dowiedzieć się, jak piksel Facebooka jest używany do kampanii reklamowych pod adresem https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Możesz zmienić ustawienia reklam na Facebooku https://www.facebook.com/ads/preferences/entry_productad_settings_screenen jeśli jesteś zalogowany na Facebooku. Na http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi reklam online opartych na użytkowaniu. Tam możesz dezaktywować lub aktywować wielu dostawców jednocześnie lub dokonać ustawień dla poszczególnych dostawców.

Więcej informacji na temat polityki danych Facebooka można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.